Είστε εδώ

Ρίζος Αντώνης, «Βραχέα Χρονικά. Γεωγραφία», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 205