Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Βασίλης Βασιλικός]», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 77