Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στάσεις», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 78-80