Είστε εδώ

Βασιλικός Βασίλης, «Εγώ Αυτός», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 75-77