Είστε εδώ

Θεοδωρίδης Πάνος, «Τα ποιήματα της Ρωμανίας (1971-1973). Ό,τι είχα το 'χασα... (15ος αι.)», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 62