Είστε εδώ

Θεοδωρίδης Πάνος, «Τα ποιήματα της Ρωμανίας (1971-1973). Του αμαξά του Θεοφυλάκτου. 1206», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 62