Είστε εδώ

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Η Οβίς», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 16-17