Είστε εδώ

Πούλιος Λευτέρης, «Δύο ποιήματα. Από το βράχο της Ακρόπολης», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 15