Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλος]», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 17