Είστε εδώ

Ανδρέου Έρση, «Στη σιωπή», Τραμ, τχ. 5 (Απρίλης 1972), σ. 111