Είστε εδώ

Σαββίδης Γιώργος Π., «Αι σκέψεις ενός γέροντος καλλιτέχνου. Ανέκοδοτο πεζογράφημα παρουσιασμένο από τον Γ.Π. Σαββίδη. Σημείωση», Τραμ, τχ. 5 (Απρίλης 1972), σ. 103-104