Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Ο Μπόρχες κι εγώ», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 95-96