Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Παραβολή του παλατιού», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 94-95