Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Beatles]», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 49