Είστε εδώ

Lindsay-Hogg Michael,Starr Ringo,McCartney Paul,McCartney Linda, «The Beatles Get Back. Όπως είναι τα πράγματα. Σαν όνειρο. Όπως είναι σαν όνειρο», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 49-50