Είστε εδώ

Χουλιάρας Γιώργος, «Τα Εικονομαχικά. Μικρός ναός εικονολατρών διασωθείς: ποίημα. Μισές αποσκευές παίρνω πάνω μου», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 48