Είστε εδώ

Steinberg, «Yes… But», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 48