Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «Το δύσκολο σπίτι», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 44