Είστε εδώ

Βύσσιος Ξάνθιππος, «Σχέδιο», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 42