Είστε εδώ

Κριεζή Μαριανίνα, «Η βασίλισσα των βεγγαλικών (Αποσπάσματα)», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 41-43