Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «Τα σκαλιά», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 40