Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «Συμπαγής μοτοσυκλέτα», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 39