Είστε εδώ

Ιωαννίδης-Χαλινός Χάρης, «Τρία ποιήματα. [Το πρωί ο ψαράς μούδειξε στο πανέρι του άσπρες, στρογγυλές πέτρες]», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 36