Είστε εδώ

Ιωαννίδης-Χαλινός Χάρης, «Τρία ποιήματα. [– Μπορέστε, κυττάχτε το]», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 36