Είστε εδώ

Ιωαννίδης-Χαλινός Χάρης, «Τρία ποιήματα. [Γιατί άραγε να κοπεί το χοντρό παλαμάρι της βάρκας;]», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 35