Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Las ruinas circulares/Τα κυκλικά ερείπια», Τραμ, τχ. 1 (Οχτώβρης 1971), σ. 25-28