Είστε εδώ

Garbero Maria-Rosa, «Jorge Luis Borges», Τραμ, τχ. 1 (Οχτώβρης 1971), σ. 25