Είστε εδώ

Merwin W.S., «Air/Αέρας», Τραμ, τχ. 1 (Οχτώβρης 1971), σ. 24