Είστε εδώ

Marti Kurt, «Eine Leichenrede/Ένας επικήδειος», Τραμ, τχ. 1 (Οχτώβρης 1971), σ. 23