Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Ο Ο.Π.Π.Ε. Θεσσαλονίκη 1997 και οι εικαστικές του εκδηλώσεις», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 228-229