Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Γεύση από ελληνική λογοτεχνία στην Αγγλία», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 229-230