Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Επιτυχίες Ελλήνων εκδοτών στην διεθνή έκθεση βιβλίου της Φραγκφούρτης», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 228