Είστε εδώ

«Βιβλιοπωλεία Μπαρμπουνάκη», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 227