Είστε εδώ

Κοντολέων Μάνος, «Στάσεις. Τασία Χατζή, Ενχεντουάννα, Μελέτη, Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1988», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 226-227