Είστε εδώ

Κοτσιφός Γιάννης, «[Άτιτλο ποίημα του Γ. Κοτσιφού]», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 69-70