Είστε εδώ

Μακρής Φρίξος, «Γενική επιστράτευση (Ιούλιος 1974)», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 67-68