Είστε εδώ

Ζαφειρίου Σταύρος, «Ο χορός της Σαλώμης», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 71-73