Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Δύο ποιήματα. Εξυπονοείται», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 15