Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Δύο ποιήματα. Ποίηση 1453», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 15