Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πορτρέτο Γ.Θ. Βαφόπουλου]», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 13