Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Ο Γ.Θ. Βαφόπουλος ανάμεσά μας», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 12-13