Είστε εδώ

Καραβούζης Σαράντης, «[Έργο του Σαράντη Καραβούζη]», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 133