Είστε εδώ

Σχινά Αθηνά, «Στάσεις. Εικαστικά. Σαράντης Καραβούζης. Είδωλα και αινίγματα», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 132-134