Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Η Συνάντηση Πεζογραφίας στο Βαφοπούλειο», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 135