Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Εικαστικά. Λίγα λόγια για τη ζωγραφική του Ντίνου Παπασπύρου», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 128-130