Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «[Έργο του Ντίνου Παπασπύρου]», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 129