Είστε εδώ

«Κώστας Ριτσώνης, Οι τσίλιες κι άλλα μικρά πεζά, Αλμπέρτος Ναρ, Σε αναζήτηση ύφους: διηγήματα», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 127