Είστε εδώ

Χατζαράκη Σωτηρία, «Τέσσερα ποιήματα. Η νύχτα είν' αυτή που οδηγεί», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 47