Είστε εδώ

«Παύλος Δ. Πέζαρος, Η σταδιακή οξείδωση της αφής: ποιήματα, Ηλίας Κουτσούκος, Θέματα εκθέσεων: οδηγίες», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 46