Είστε εδώ

Χατζαράκη Σωτηρία, «Τέσσερα ποιήματα. Είσ' εδώ», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 47